Aktualności

Święto Zmarłych

  • Drukuj

31 października (wtorek) odbył się uroczysty apel o tematyce Święta Zmarłych, w wykonaniu 

klas: siódmych SP , 2a, 2b oraz 3b Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.         

 Usłyszeliśmy piękne wiersze i pieśni mówiące o przemijaniu i niepotrzebnym lęku

przed śmiercią. Refleksyjny i wzruszający program przybliżył atmosferę i nastrój święta oraz

skłonił do przemyśleń na temat przemijania.

Uczniów przygotowały p.Małgorzata Osiak i p.Lucyna Miłosz.

1 listopada